ЗНО з української мови та літератури у МНТУ - 23 травня

До уваги абітурієнтів, що складатимуть ЗНО з української мови і літератури у МНТУ! Цього року тестування проходитиме 23 травня за адресою м. Київ, провулок Магнітогорський 3.

Нагадуємо, що для участі у ЗНО із собою треба взяти оригінал документу, що посвідчує особу (та переклад документу для грамадян із іноземним поспортом), оригінал сертифікату ЗНО та персональне запрошення-перепустку. Увага! Дані  в усіх документах мають збігатися. Якщо у сертифікаті вказано серію паспорту, то для допуску до тестування необхідно показати саме паспорт...

День пам'яті Юрія Миколайовича Бугая (1947–2003)

21 травня 2019 року виповнилося 16 років із дня смерті Президента Міжнародного науково-технічного університету (МНТУ), першого заступника Міністра освіти України, академіка Академії гірничих наук України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Української нафтогазової академії, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Миколайовича Бугая (1947-2003).

ЗНО з метематики у МНТУ - 21 травня

До уваги абітурієнтів, що складатимуть ЗНО з метематики у МНТУ! Цього року тестування проходитиме 21 травня за адресою м. Київ, провулок Магнітогорський 3.

Нагадуємо, що для участі у ЗНО із собою треба взяти оригінал документу, що посвідчує особу (та переклад документу для грамадян із іноземним поспортом), оригінал сертифікату ЗНО та персональне запрошення-перепустку. Увага! Дані  в усіх документах мають збігатися. Якщо у сертифікаті вказано серію паспорту, то для допуску до тестування необхідно показати саме паспорт...

16 травня 2019 року викладачі та студенти МНТУ долучилися до святкування Всесвітнього Дня Вишиванки!

День Вишиванки - найсамобутніше свято української культури, яке покликане зберегти та популяризувати традиції носіння національного одягу в повсякденному житті.
Свято стало чудовою нагодою для усього колективу навчального закладу одягти вбрання, яке завжди було потужним оберегом, невід'ємним носієм традицій та ілюстрацією патріотизму українського народу.

Давайте знайомитись: МНТУ запрошує у гості!

Відкритість та демократизм є одними з ключових принципів справжньої сучасної європейської освіти.
А отже - і принципів МНТУ. Саме тому двері нашого університету кожного дня відчинені для абітурієнтів та їхніх батьків. Не вагайтеся - а просто завітайте до приймальної комісії університету у будь який день, коли вам зручно.
Ми чекаємо на вас щодня з понеділка по п'ятницю - з 14:00 - 17:00.
За адресою - м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська), кабінет 111.
Хочете дізнатися більше?
Телефонуйте за номерами (044) 360-47-07...

История университета

8 ноября 1992 на организационном собрании участниками, а именно: Киевским политехническим институтом. Институтом кибернетики им. Глушкова НАН Украины, фирмой ИБМ (в дальнейшем - Основатели) было заключено Соглашение о создании Международного научно-технического университета (МНТУ). 7 апреля 1993 Соглашение и устав МНТУ было подписано: от Киевского политехнического института - ректором М.З. Згуровский, от Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины - директором В.С. Михалевичем, от представительства фирмы IBM в Украине п. К. Шонебором. 2 августа 1993 Министерством образования Украины был утвержден Устав ЗАО НТУ, 11 августа 1993 - зарегистрировано государственной администрацией Шевченковского района г. Киева, (свидетельство о регистрации; 4041, регистрационный № 0091-4541-СП). Предоставлено коллегией министерства образования Украины от 26.05.1993р., Протокол № 12/2 принято решение о предоставлении лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Сертификатом об аккредитации по статусу высшего учебного заведения ИИI уровня (серия СИ-Почетной Грамотой Харьковского городского № 117656 от 19.09.2002 г.). С целью организации в Украине подготовки специалистов новой формации за отчетный период созданы структурные научно-учебные подразделения «МНТУ» в других городах Украины:

Ялтинский институт менеджмента Международного научно-технического университета - год создания 1994, первый прием студентов сделано в 1995 г., в настоящее время выведен из структуры ЧВУЗ, как отдельное юридическое лицо. ЗАО «МНТУ» является соучредителем Ялтинского университета менеджмента.

Донбасский институт Техники и Менеджмента Международного научно-технического университета - год создания 1995, первый прием был сделан в 1995 году.

Карпатский институт информатики и предпринимательства Международного научно-технического университета - год создания 1994, первый набор сделано в 1996 г.

Луцкий биотехнический институт Международного научно-технического университета - год создания 1996 г., первый набор сделано в 1996 г.;

Черниговский институт информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета - год создания 1999, первый набор сделано в 1999 году.

Полтавский институт бизнеса Международного научно-технического университета - год создания 1999, первый набор сделано в 1999 году.

Житомирский учебно-консультационный центр Международного научно-технического университета - год создания 1999 г., первый набор сделано 1999 году.

Международный центр развития предпринимательства и менеджмента - была создана в 1996 году под патронатом Международной Организации Труда (МОТ) (Швейцария, Женева) и Международного научно-технического университета (МНТУ) (Украина, Киев). Центр проводит исследования, связанные с развитием предпринимательства в Украине, созданием малого бизнеса в процессе реструктуризации предприятий; совершенствует методологию управленческого консультирования и тренинга, а также способствует установлению деловых контактов между отечественными и иностранными предприятиями.

Научно - исследовательский институт нефтегазовых инновационных технологий был создан при Международном научно - техническом университете в 1997 году. Основная деятельность НИИ НГИТ МНТУ - проведение исследований, разработка и внедрение передовых технологий, направленных на повышение производительности нефтегазовых скважин.

Согласно Уставу Концепции и Программы развития МНТУ осуществляет образовательную деятельность по II, III и IV уровнем аккредитации, согласно решению коллегии Министерства образования от 26.05.1993р. протокол № 12/2, которым утверждено решение Межотраслевой аккредитационной комиссии о внесении МНТУ в Государственный реестр учебных заведений Украины и предоставление лицензии МНТУ на право осуществления образовательной деятельности по III уровню аккредитации и решением Межотраслевой аккредитационной комиссии от 30.05.1995р. протокол № 18 и приказа Министерства образования Украины от 14.06.1995р. № 175 МНТУ предоставлена ​​лицензия на открытие подготовки по направлениям (специальностям) за III и IV уровнем подготовки для выполнения программы "TACIS" и "Tempus-Tacis" Европейского сообщества, гранд на которые получил МНТУ.

По Уставу, Концепцией и Программой развития основными задачами МНТУ являются:

 • удовлетворения спроса экономики Украины в высококвалифицированных специалистах, способных принять участие в разработках и созданные конкурентоспособных технологий и техники, репрезентация которых на международной арене обеспечит Украине надлежащее место среди развитых стран мира;
 • помощь развитию образования и науки в высшей школе Украины и использование ее достижений для повышения благосостояния и духовного потенциала Украины, удовлетворение и защита законных, творческих и национально-культурных интересов ее народа;

 • интеграция системы высшего образования Украины в международную систему высшего образования, внедрения в Украине достижений лучших высших учебных заведений мира;

 • подготовка научно-технических кадров для эффективного восприятия и внедрения в Украине лучших западных технологий и современной техники с целью интеграции Украины в мировую экономическую систему;

 • организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных, поисковых, прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ как в Украине, так и за рубежом;

 • предоставление экспортно-консультационных, информационных и других видов услуг, касающихся проблем высшего образования и научных исследований;

 • обеспечение международного признания уровня подготовки специалистов новой формации;

Для реализации возложенных на МНТУ функций сформулированы его основные структурные подразделения, отвечающие общей структуре МНТУ, утвержденные Уставом, Концепцией и Программой развития университета. Продолжают работу отдельно структурные научно-учебные подразделения в г. Краматорске, Ивано-Франковске, г. Луцке, Чернигове, г. Полтаве, г. Житомире.

Ведется подготовка специалистов по дневной и заочной форме обучения по 12 направлениям и 14 специальностям (ОКУ «бакалавр», «специалист», «магистр», организована возможность получения второго высшего образования студентам направления «Горное дело», специальностям «Газонефтепроводы и газонефтехранилища», «Добыча нефти и газа », аспирантура, краткосрочное повышение квалификации и переподготовка преподавателей и специалистов, подготовительное отделение). Открыта постоянно действующая аспирантура по 3 специальностям, а именно: 05.15.06 Разработка нефтяных и газовых месторождений, 05.05.12 Машины нефтяной и газовой промышленности, 08.00.04 Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). На данный момент в аспирантуре МНТУ учится 23 аспиранта, большинство из которых являются выпускниками МНТУ, что дает возможность университета готовить собственные педагогические кадры и в дальнейшем рассчитывать на формирование достойного качественного научно-педагогического состава.

Внедрены новые принципы организации учебного процесса в МНТУ.

В направлении содержания образования - организация подготовки специалистов по новым учебным программам, которые концептуально соответствуют требованиям Государственной аккредитационной комиссии Украины, Международных центров аккредитации и лучших университетов мира, внедрение кредитно-модульной технологии обучения в соответствии с требованиями Болонской декларации и прочее.

В направления формы организации учебного процесса - внедрение многоступенчатой ​​структуры подготовки студентов, кредитно-модульных курсов, тестирования рейтинга знаний студентов, использование интенсивных технологий обучения (информационных, коммуникационных, интерактивных, дистанционных), реализация принципа функционально-дифференциального обучения студентов; оптимизация распределения времени между аудиторной и самостоятельной работой студентов, совершенствование содержания и структуры, форм и методов подготовки специалистов; включенного обучения за рубежом, привлечение преподавателей из лучших университетов мира и др.

В направлении контроля знаний студентов - использование современных технологий контроля знаний с целью повышения уровня производительных знаний студентов, внедрение тестирования, текущего, президентского и итогового ступенчатого контроля знаний студентов; рейтинговой и мотивационной системы обеспечения качества подготовки студентов.

Развитые международные связи МНТУ по реализации образовательных программ Европейского Союза, правительств зарубежных стран, отдельных фондов. В МНТУ проводились 2 основных проектах и ​​1 предыдущий по программе TEMPUS TACIS, 3 проекта TACIS AGE, 1 проект финансировался правительством Франции, 4 проекта - вузами Америки и Европы, 6 проектов различными зарубежными фирмами и предприятиями.

При МНТУ создана кафедра ЮНЕСКО "Информационных и коммуникационных технологий в образовании", Международный центр реструктуризации развития предпринимательства и менеджмента под эгидой Международной организации труда, Украинское отделение Международной Академии наук высшей школы (в 2004 году переданы в научно-методического комплекса МНТУ - НТУУ «КПИ» под руководство академика Згуровского М.З.), Научно-исследовательский институт МНТУ вместе с Отделением нефти и газа Академии горных наук Украины зарегистрирован в Организации Объединенных наций. Вместе с ОАО «Сервиснафтагаз» и Запорожский котельно-монтажным заводом проведена работа по созданию филиала НИИ МНТУ в г. Дамаске (Сирия) для проведения научно-исследовательских работ по повышению рентабельности нефтегазовых скважин.

Проведена работа по организации научных исследований. В 2001-2006 гг учеными МНТУ выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторские работы на сумму 6 млн. грн., А также на 6,5 млн. долларов США по контрактам на осуществление разработок МНТУ в Китае, Болгарии, Польши, Сирии, США, Вьетнаме и других странах. 10 Ученых МНТУ входят в состав Специализированных Советов по защите диссертаций, 2 возглавляют Специализированные Совета по защите докторских диссертаций. Проводится работа Ученого Совета с правом рассмотрения вопросов по присвоению работникам Университета ученых званий профессора и доцента.

Налажена издательская деятельность. Создавались необходимые материально-технические, финансово-экономические условия функционирования МНТУ. Постоянная помощь предоставлялась МНТУ со стороны учредителей, Министерства образования и науки Украины.

Наши достижения:

 • Дипломом и Памятной медалью награжден Бугай Юрий Николаевич, за заслуги в развитии экономики Украины и весомый вклад в создание достойного международного имиджа нашего государства, 2000г.

 • Благодарность Федерации волейбола Украины господину Бугаю Юрию за значительный вклад в развитие украинской волейболу, 2000г.

 • Диплом доминанта альманаха «Золотая книга украинской элиты» награждается Дипломом и Памятной медалью Бугай Юрий Николаевич за заслуги в развитии экономики и весомый вклад в создание достойного международного имиджа Украины, г. Киев, 2001г.

 • Украинский фонд наука-экономического и юридического сотрудничества. Диплом к ​​почетного отличия за личный вклад в развитие высших учебных заведений Украины, награждается: Крестом почета «За духовное возрождение» президент «Международного научно-технического университета» Бугай Юрий Николаевич, Приказ № 35, 2001г.

 • Украинская православная церковь. Почетная награда. Удостоверение к награде. Митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Украинской Православной церкви Блаженнейшего Владимира. За высокие достижения и заслуги перед украинским народом и Украинской Православной церковью, награждается Бугай Юрий Николаевич, Знаком Ордена «Почетная медаль», 2002г.

 • Удостоверение к награде Международном Академическом Рейтинге популярности и качества «Золотая Фортуна» награждается Бугай Юрий Николаевич Серебряной медалью «10 лет Независимости Украины» II степени, № 157, 2002 г.

 • Национальная имиджевые программа «Лидеры XXI века». Дипломом награждается Бугай Юрий Николаевич, лауреат конкурса «Деловой человек Украины», г. Харьков, 2003 г.

 • Лауреат рейтинга «Лучшие предприятия Украины» в номинации «Высшее образование» награждается Международный научно-технический университет, 2003г.

 • Eighth national conference. College teaching learning and technology. Innovative Excellence in Teaching Learning and Technology Award Yuri Bugay International Science and Technology University. 2006.

 • Восьмая международная выставка учебных заведений «Современное образование в Украине 2005» 23-26 марта 2005 года. Почетная грамота ректору за высокие творческие достижения в инновационном обновлении процесса обучения и воспитания молодежи.

 • Выставка «Образование и карьера Абитуриент 2005» 8-10 апреля 2005 года. Диплом за развитие материально-технической базы учебного заведения.

 • Выставка «Образование и карьера Учебные курсы всех направлений» 8-10 сентября 2005 года. Диплом за высокую профессиональную подготовку специалистов.

 • Выставка «Образование и карьера День студента» 17-19 ноября 2005 года. Диплом за достижения в организации студенческой научно-исследовательской работы.

 • Выставка «Образование и карьера Абитуриент 2006» 7-9 апреля 2006 года. Диплом за развитие материально-технической базы учебного заведения.

 • Выставка «Образование и карьера День студента» 16-18 ноября 2006 года. Диплом за развитие материально-технической базы учебного заведения.

 • Выставка «Современное образование в Украине 2007» 15-17 февраля 2007 года. Диплом за высокие и творческие достижения в усовершенствовании содержания учебно-воспитательного процесса, Благодарность Ректору Бугаю Владиславу Юрьевичу за плодотворную организаторскую работу по инновационному развитию образования Украины.

 • Выставка «Образование и карьера 2007» 7-9 сентября 2007 года. Диплом за активную профориентационную работу среди молодежи.

 • Диплом за развитие метриально-технической базы учебного заведения (2007 г.).

 • Диплом участника VIII, IX, X «Образование для взрослых: второе высшее и MBA» (2008, 2009)

 • Выставка «Образование и карьера-2009» 3-5 апреля 2009 г. Диплом за профориентационную работу среди молодежи.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України