Нові надходження до розділу «SOFT SKILLS» електронної бібліотеки МНТУ

Незалежно від спеціальності вам знадобляться хоча б кілька «гнучких навичок».
Щоб домогтися успіху у професії, потрібно вміти добре ладити з колегами, клієнтами, менеджерами і керівниками.
Які soft skills розвивати, де використовувати і як прокачувати?
Відповіді на ці запитання ви знайдете у розділі «SOFT SKILLS» електронної бібліотеки.
Ми поповнили ЕЛЕКТРОННУ БІБЛІОТЕКУ новими виданнями з питань формування важливих «гнучких навичок», які допоможуть не загубитися в майбутньому...

Увага!

У рамках роботи з 01 по 03 березня 2021 року експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" за першим рівнем вищої освіти, 02 березня 2021 року о 14.00 буде проводитись відкрита онлайн-зустріч з експертами, до якої запрошуються усі охочі.
Подключитися до конференції можна за посиланням Zoom:
https://us04web.zoom.us/
Ідентифікатор конференції: 770 1665 2676
Код доступу: zoom2021

Важлива інформація! В МНТУ підготовчі курси до ЗНО проходять в аудиторіях!

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити максимально ефективну підготовку до ЗНО з дотриманням усіх протиепідемічних заходів у приміщеннях навчального корпусу МНТУ!
В аудиторіях  МНТУ проведена розмітка розташування учасників освітнього процесу з дотриманням соціальної дистанції; проводиться посилена санітарна обробка;  обов'язковим є наявність дезінфікуючих засобів; на всіх входах та у місцях загального користування розміщені контейнери для збору використаних засобів; постійно проводиться інформування про профілактику інфекції.
Чекаємо вас в аудиторіях МНТУ!

УВАГА!

З 01 по 03 березня 2021 року в Університеті за наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (наказ № 273-Е від 11.02.2021) працюватиме експертна група для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" за першим рівнем вищої освіти у складі:
Деміхов Олексій Ігорович, кандидат наук з державного управління (Сумський державний університет) - керівник експертної групи;
Маматова Тетяна Валеріївна, доктор наук з державного управління (Дніпровський...

Сьогодні, 21 лютого, в усьому світі відзначають Міжнародний день рідної мови!

МНТУ вітає з цим прекрасним святом, адже рідна мова - це найцінніше надбання кожного народу, де зібрана народна мудрість, високий дух наших предків та чарівлива краса українського слова. Без мови не може існувати та відбутися жодна особистість чи держава! Упродовж віків мова допомагала людям утверджувати свою самобутність, виступала вагомим чинником взаємозбагачення і порозуміння.
Саме від нас з вами залежить майбунє нашого рідного слова! Збережемо рідне слово! Бажаємо всім мирного неба над головою, міцного здоров`я, професійних здобутків, успіхів у всіх справах і задумах...

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність «Публічне адміністрування» Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави.

Перед Закладом вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» стоїть завдання забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Мета освітньо-професійної програми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» - забезпечення системної міждисциплінарної базової підготовки фахівців на рівні вищої освіти «бакалавр» в межах спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі з публічного управління та адміністрування, з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів а також визначення очікуваних результатів навчання (компетентностей), якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр»

Цільова аудиторія - сучасна молодь, що зацікавлена у вирішенні проблем публічного адміністрування. Основний фокус освітньо-професійної програми - отримання комплексу знань, набутті умінь та навичок з управління в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, території, громади, держави

Основними завданнями підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» у ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» є:

 • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління у процесі розвитку суспільства;
 • опанування методами формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 • набуття навичок розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери.
 • систематизація основних тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері публічного адміністрування;
 • пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки;
 • оволодіння основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади.

За час навчання студенти освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» оволодіють знаннями таких нормативних та професійно-орієнтованих компонент:

Нормативні та професійно-орієнтовані освітні компоненти ОПП «Публічне управління та адміністрування»

 

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Історія української культури
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Мікроекономіка
 • Політологія
 • Вища та прикладна математика
 • Інформаційні системи та технології
 • Вступ до фаху
 • Менеджмент
 • Управління персоналом публічних установ
 • Стратегічне управління
 • Сталий розвиток
 • Адміністративне право
 • Електронне врядування
 • Управління змінами
 • Публічні фінанси
 • Бухгалтерський облік в публічному секторі
 • Міжнародні економічні відносини
 • Регіональна економіка

 

 

 • Історія України
 • Філософія
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка
 • Психологія
 • Статистика
 • Фізичне виховання
 • Теорія організації
 • Основи публічного управління
 • Інноваційний менеджмент в публічні сфері
 • Адміністративний менеджмент
 • Правознавство
 • Державна служба
 • Менеджмент публічних установ та організацій
 • Дослідження операцій у публічному управлінні
 • Маркетинг у публічному управлінні
 • Фінансовий менеджмент в публічній сфері
 • Державне та регіональне управління

 

Та вибіркових освітніх компонент:

Вибіркові освітні компоненти ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» (здобувач вищої освіти обирає 60 кредитів)

 

 • Право у публічному управлінні
 • Управління некомерційними організаціями
 • Діловодство
 • Конфліктологія
 • Основи наукових досліджень
 • PR у публічній службі
 • Екологія
 • Інформаційно-комунікаційні технології у публічному управлінні
 • Основи демократії та права людини
 • Комунікативний менеджмент

 

 • Ділова іноземна мова
 • Комунікації у публічному управлінні
 • Управлінська культура
 • Організація надання адміністративних послуг
 • Податкова система
 • Національна економіка
 • Екологічна етика
 • Основи соціальної політики
 • Етика ділового спілкування
 • Політичні ризики
 • Медіація

 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» - це унікальна можливість подальшого кар'єрного зростання для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Випускники освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» можуть працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах. Навчання також буде корисно усім зацікавленим в отриманні ґрунтовних знань у сфері публічного управління.

Що необхідно для вступу на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»?

У сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти повинні бути зазначені відповідні дисципліни.

Перелік предметів, з яких подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на даний напрям підготовки.

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» складає:

 • 3 роки 10 місяців з отриманням кваліфікації «Бакалавр публічного управління та адміністрування» за денною та 4 роки 3 місяці за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти);

Основними принципами розвитку ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» є:

 • орієнтація на підготовку висококваліфікованих фахівців з управління, здатних вирішувати поточні задачі, які виникають на підприємствах у різноманітних галузях економіки;
 • інтеграція навчальної, наукової та виробничої діяльності як необхідна умова забезпечення відповідності рівня підготовки фахівців наявним потребам державного управління;
 • постійне удосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів університету;
 • навчання в ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» побудоване на сучасних принципах освіти, що дозволяє отримати знання, які забезпечать випускникам успішну організацію як власного бізнесу, так і працевлаштування в різноманітних структурах економіки України.

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів (1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності).

Робота на посадах фахівців:

 • в органах державної служби, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, в порядку і на умовах на які поширюється дія законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 • в організаціях громадянського суспільства;
 • на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності; - в міжнародних організаціях та їх представництвах.

Випускники за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» отримують диплом державного зразка з додатком європейського зразка за кваліфікацією «бакалавр публічного управління та адміністрування».

Освітньо-професійна програма «Демократичне врядування в публічній сфері» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» розроблена із урахуванням існуючих у сфері освіти нормативно-правових документів та націлена на формування у здобувачів вищої освіти глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з публічного управління та адміністрування щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери на засадах демократичного врядування для ефективного вирішення складних завдань у галузі публічного управління та адміністрування.

Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями у сфері публічного управління та адміністрування, передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання та визначає професійні перспективи здобувача вищої освіти.

Програма розвиває перспективи практичної підготовки фахівців у сфері публічного управління і адміністрування з урахуванням розвитку науки, вимог ринку праці, а також перспектив використання сучасних технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери та виконується в активному дослідницько-практичному середовищі.

За час навчання студенти освітньо-професійної програми «Демократичне врядування в публічній сфері» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» оволодіють знаннями таких нормативних та професійно-орієнтованих компонент:

Нормативні та професійно-орієнтовані освітні компоненти ОПП «Демократичне врядування в публічній сфері»

 

 • Іноземна мова фахового спрямування
 • Право в публічному управлінні
 • Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування
 • Публічна служба
 • Економіка та врядування

 

 • Основи наукових досліджень та системне мислення
 • Стратегічне управління
 • Публічне управління та адміністрування
 • Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

 

та вибіркових освітніх компонент:

Вибіркові освітні компоненти ОПП «Демократичне врядування в публічній сфері» (здобувач вищої освіти обирає 23 кредити)

 

 • Психологія управління
 • Політичні інститути та процеси демократизації у суспільстві
 • Господарське право
 • Місцеве самоврядування на засадах демократизації
 • Управління персоналом в органах публічної влади

 

 • Ризик-менеджмент
 • Управління регіональним розвитком на засадах демократизації
 • Територіальна організація влади та демократичне врядування
 • Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю
 • Антикризове управління

 

Магістр публічного управління та адміністрування може обіймати такі посади:

 • керівник та провідний фахівець служб державних органів влади обласного, місцевого та районного рівня;
 • керівні посади місцевих органів самоврядування;
 • менеджер (управитель) у соціальній сфері;
 • керівник, заступник керівника, провідний фахівець підприємств, установ і організацій різних форм власності;
 • керівник та фахівець окремих ланок профспілкових організацій;
 • керівник громадських організацій; керівник і фахівець наукових і дослідних центрів, міжнародних фондів, в навчальних закладах.

Що необхідно для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «Демократичне врядування в публічній сфері»?

 • на основі освітнього ступеня «бакалавр» - єдиний вступний іспит; фахове вступне випробування;
 • на основі ОКР «спеціаліст», ОС «магістр» - вступний іспит з іноземної мови; фахове вступне випробування.

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «Демократичне врядування в публічній сфері» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» складає:

 • 1 роки 4 місяці з отриманням кваліфікації «Магістр публічного управління та адміністрування» за денною та 1 роки 6 місяці за заочною формою навчання (на базі ступеня «бакалавр»).
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ