Битва розуму: у МНТУ відбудеться гра «Брейн-ринг»

Накопиченні знання ніколи не бувають зайвими, саме вони визначають справжню глибину людського розуму. Та у сучасному інформаційному суспільстві знання, щоб вважатися корисними, конче мають бути реалізовані на практиці. А що може бути кращим, за інтелектуальну гру, котра перевіряє не лише набуті знання, але й уміння користуватись власним розумом для вирішення цікавих нестандартних завдань?
Тому МНТУ запрошує всіх охочих стати свідками інтелектуальної битви у рамках гри «Брейн-ринг»!  20 листопада о 9:45 першокурсники Коледжу МНТУ (групи КЛ-71, КЛ-72, КЛ-73) зійдуться у битві розуму і кмітливості. Бажаєте стати свідком захопливого...

Міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Маємо честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», яка відбудеться 15-16 грудня 2017 р. у ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая". Конференція присвячена пам'яті Бугая Юрія Миколайовича (1947-2003), академіка Академії гірничих наук України, члена-кореспондента...

З Днем студента! – Найщиріші вітання від МНТУ

Студентське життя сповнене нових відкриттів, напружених моментів і, звичайно ж, щоденних веселощів. Мабуть, уміння знайти баланс між усіма цими аспектами і є справжньою метою кожного студента.
Статус студента стирає кордони між країнами і знімає мовний бар’єр, на студентів завжди покладаються великі надії, адже саме в них країна бачить своє майбутнє. Бути студентом - важко і весело водночас.
Сьогодні ваш день, шановні студенти. Саме той день, коли у студентського буття залишається лише одна сторона – світла, безтурботна, сповнена тільки радісних моментів. Колектив МНТУ від усього...

На шляху до європейського освітнього простору: представники МНТУ відвідали заходи Міжнародного інформаційного тижня програми Еразмус+ в Україні

Наш університет вже не перший рік веде активну роботу за рядом європейських програм, намагаючись долучитись до важливих для майбутнього України процесів створення відкритого освітнього простору. Серед іншого, МНТУ є учасником програми Європейського Союзу Еразмус+.
Тому представники університету не могли не відвідати Міжнародний інформаційний тиждень програми Еразмус+ в Україні, що проходив у Києві з 6 по 10 листопада цього року. Метою заходів, проведених у рамках Інформаційного тижня...

МНТУ запрошує: новий спецкурс для реабілітологів

Живете своєю професією?
Цікавитесь найактуальнішими тенденціями у медицині і реабілітології?
Бажаєте здобути нові навички і закріпити їх на практиці?
Тоді семінар «Концепція остеопатії в професії реабілітолога» - саме для вас!
МНТУ запрошує на спецкурс для фахівців, який проводитиметься прямо у стінах університету! На вас чекають:
• Лекції і практичні заняття;
• Теорія остеопатії і методики діагностики;
• Філософія лікування і передові техніки масажу...

Правила прийому до Волинського коледжу ПВНЗ «МНТУ» у 2017 році

Правила прийому до Волинського коледжу ПВНЗ «МНТУ» у 2017 році1. Загальні положення

1.1.Волинський коледж Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі - ВК МНТУ) оголошує набір для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (далі ОКР молодший спеціаліст) в межах ліцензованого обсягу відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 92-Л від 11.05.2017 року), акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліст та затверджених Вченою радою МНТУ Правил прийому до ВК МНТУ.

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.2. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсній пропозиції, яку самостійно формуєВолинськийколеджМНТУ.

Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою.

1.3. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістав ВолинськийколеджМНТУ приймаються:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освітине менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс зі скороченим терміном навчання).

1.4. На підставі Правил прийомудо Волинського коледжуМНТУ до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

1.5. Організацію прийому вступників доВолинського коледжу МНТУ здійснює приймальна комісія Волинського коледжу МНТУ, склад якої затверджується наказом Президента МНТУ, який є її головою. Приймальна комісіяВолинськогоколеджу МНТУ діє згідно з Положенням про Приймальну комісію МНТУ, затвердженого Вченою радою МНТУ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 15.10.2015 року № 1085, зареєстрованого в МЮ України 04.11.2015 року за №1353/27798.Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті Волинського коледжу МНТУ.

1.6. Президент МНТУ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі наказу МОН Українивід 14.04.2017р. №599 «Про затвердження Умов прийому на навчаннядля здобуттяосвітньо-кваліфікаційногорівнямолодшогоспеціалістав 2017 році»зареєстрованов МЮУкраїни05.05.2017року за № 575/30343, Правил прийому до Волинського коледжуМНТУ, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії Волинського коледжу.

1.7. Рішення Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу Президентом МНТУ та/або виконання процедур вступної кампанії.

1.8. Усі питання, пов'язані з прийомом до Волинського коледжу МНТУ, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії Волинського коледжу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Волинського коледжуМНТУ, в день прийняття, або не пізніше наступногодня після прийняття відповідного рішення.

2. Вимоги до Правил прийому

2.1. Правила прийому до Волинського коледжу МНТУ в 2017 році (далі - Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються Вченою радою МНТУ та ухвалюються Педагогічною радою Волинськогоколеджу МНТУ до 10.06.2017 року, розміщуються на веб-сайті Волинського коледжу МНТУ і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31.12.2017 року.

2.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

2.3. Наданнярекомендацій до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів здійснюється за всіма заявами, поданимивступниками.

3. Конкурсний відбір

3.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;
 • для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках.

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

 • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі фахових вступних випробувань;

3.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому до Волинського коледжу МНТУ.

3.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

1.     визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2.     з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);

3.     визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

4.     діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

5.     які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Волинського коледжуМНТУ одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

6.     яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної  комісії Волинського коледжуМНТУ копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

7.     звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

8.     громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в пп 1, 2 цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в пп 3, 4, 7, 8 цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в пп 5 цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их)предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в пп 6 цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

4. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела її фінансування

4.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вВолинський коледж МНТУ здійснюється:

 • ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

4.2. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб.

4.3. Іноземці та особи без громадянства, якіпостійнопроживають в Україні, особи, якимнаданостатус біженця в Україні, та особи, якіпотребуютьдодатковогоаботимчасовогозахисту, мають право на здобуттяосвітинарівні з громадянамиУкраїни, за винятками, визначеними законом.

4.4. Обсяг прийому за кошти фізичних та юридичних осіб на основі конкурсної пропозиції визначаєтьсяВолинськимколеджем МНТУ у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Приймальна комісія Волинського коледжу МНТУ працює:

 • з 9:00 до 18:00 у будні дні;
 • з 01 липня по 14 липня - у суботу з 10:00 до 15:00 ;
 • неділя - вихідний день.

5.2. Строки подачізаяв та документів, проведення вступних іспитів, співбесід, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної освіти середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Прийому заяв та документів

01 липня - 18-00 14 липня

Строки проведення вступних іспитів, співбесід,творчих конкурсів

15 липня - 22 липня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

12-00 24 липня

Терміни зарахування вступників

10 серпня

5.3. Строки подачі заяв та документів, проведення вступних іспитів, співбесід, конкурсний відбір та зарахування на навчання абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня - 18-00

25 липня

(за бажанням)

Прийому заяв та документів для осіб які вступають на основі співбесіди,вступних іспитів, творчих конкурсів

12 липня-18-00

01 серпня

12 серпня - 10 вересня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

12 липня - 18-00

08 серпня

12 серпня - 10 вересня

Строки проведення творчих конкурсів

28 липня - 07 серпня

11 вересня - 19 вересня

Строки проведення вступних іспитів

02 серпня - 07 серпня

11 вересня - 19 вересня

Строки проведення співбесід

02 серпня - 04 серпня

11 вересня - 19 вересня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

14 серпня

20 вересня

Терміни зарахування вступників

22 серпня

25 вересня

5.4. Строки подачі заяв та документів, проведення фахових вступних випробувань,конкурсний відбір та зарахування на навчання абітурієнтів на основі ОКР кваліфікованого робітника та всі інші категорії вступників проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Прийом заяв та документів

12 липня - 18-00

01 серпня

12 серпня - 10 вересня

Строки проведення фахових вступних випробувань

02 серпня - 07 серпня

11 вересня -19 вересня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

14 серпня

20 вересня

Терміни зарахування вступників

22 серпня

25 вересня

6. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборідо Волинського коледжу МНТУ

6.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

 • мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною  комісією Волинського коледжу МНТУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

Волинський коледж МНТУ створює консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

6.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ та реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою (за наявності).

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 1 розділу3 цих Правил Прийому,подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

6.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Волинського коледжу МНТУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

6.9. Приймальна комісія  Волинського коледжуМНТУ здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймальна комісія Волинського коледжу МНТУ здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.10. Приймальна комісія Волинського коледжу МНТУ розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання доВолинського коледжу МНТУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Волинського коледжу МНТУ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Волинським коледжем МНТУ на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у Волинськомуколеджі МНТУ.

6.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповіднодо наказу Міністерства освіти і науки Українивід 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.

7. Організація та проведення конкурсу

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета (вибір з двох предметів) або творчого конкурсу (другий предмет).

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (на вибір з трьох предметів), або творчого конкурсу (другий предмет).

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

7.4.Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому Волинськог околеджу МНТУ.

7.5.Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з урахуванням коефіцієнта 1,10 додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів:

 • вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу;
 • додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів у Волинському коледжі МНТУ згідно додатку 5

-         на основі базової загальної середньої освіти становить до 2 балів;

-         на основі повної загальної середньої освіти становить до 20 балів.

У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

7.6. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів, для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти - від 1 до 12 додаток 5

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією Волинського коледжу МНТУ бала на одній із сесій, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

7.7. Програми вступних випробуваньзатверджуються головоюПриймальної комісіїВолинського коледжу МНТУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

7.8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені навчальним закладом, розглядає Апеляційна комісіяВолинськогоколеджу МНТУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

7.10. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

7.11. Рішенням приймальної комісіїВолинськогоколеджу МНТУ результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Волинськомуколеджі МНТУ.

7.12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, Приймальна комісіяВолинського коледжу МНТУ, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

8. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому - четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісіяВолинського коледжу МНТУ ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів.

8.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісієюВолинського коледжу з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті МНТУ.

8.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, формуються Приймальною комісією Волинського коледжу МНТУ за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням Приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді Приймальної комісіїВолинськогоколеджу МНТУ та офіційному веб-сайті Волинського коледжу МНТУ відповідно до строків, визначених у розділі 5цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

8.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісіїВолинського коледжуМНТУ.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Волинського коледжу МНТУ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

9. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією Волинського коледжу МНТУ рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 5 цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов'язаних), оригіналів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ. Подані оригінали документів зберігаються в Волинськомуколеджі МНТУ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

10. Коригування списку рекомендованих до зарахування

10.1.Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу 9цих Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між Волинським коледжем МНТУ та фізичною (юридичною) особоюукладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

10.2.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

11. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються Президентом МНТУ на підставі рішення Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ і офіційному веб-сайтіВолинського коледжу МНТУ у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом 5 цих Правил прийому.

11.2. Рішення Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією Волинського коледжу МНТУ у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу 13 цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування доВолинськогоколеджу МНТУ за власним бажанням, відраховані з Волинського коледжу МНТУ за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

11.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Волинського коледжу МНТУ, про що видається відповідний наказ.

11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Волинського коледжу МНТУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

12. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

12.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року №271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

12.2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між навчальними закладами.

12.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Волинського коледжу МНТУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Волинський коледж МНТУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, навчальний заклад якої видав документ про здобутий рівень освіти.

12.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Волинського коледжу МНТУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

12.5. Вимоги Волинського коледжу МНТУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Волинського коледжу МНТУ.

12.6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між МНТУ та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань Волинського коледжу МНТУ.

12.7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Волинського коледжу МНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

13. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Волинського коледжу МНТУ

13.1. На засіданні Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії Волинського коледжу МНТУ.

13.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальноїкомісії Волинського коледжу МНТУ своїх спостерігачів. Приймальна комісія Волинського коледжу МНТУ зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії Волинського коледжу, до засідання.

13.3. Волинський коледж МНТУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсягоприлюднюються на офіційному веб-сайті Волинського коледжу МНТУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

13.4. Голова Приймальної комісії Волинського коледжу МНТУ оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Волинського коледжу МНТУ.

13.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

13.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Волинського коледжу МНТУ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Додатки до правил прийому у Волинський коледж ПВНЗ «МНТУ» у 2017 році

Завантажити: Додатки до правил прийому у Волинський коледж ПВНЗ «МНТУ» у 2017 році

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ