Прийом документів на заочну форму навчання

Звертаємо Вашу увагу на те, що, згідно Правил прийому до МНТУ в 2016 році, з 29 серпня 2016 року розпочинається прийом заяв та документів на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та освітнім ступенем «магістр».
Заяви від вступників приймаються на основі отриманої освіти (диплому бакалавра, диплому спеціаліста та диплому магістра).
Довідки за телефонами Приймальної комісії: (044) 360-47-07, 291-50-60, 291-50-53.

Списки зарахованих на навчання

Приймальна комісія з приємністю інформує, що за результатами вступних випробувань, висновків і пропозицій предметних екзаменаційних комісій та рішення Приймальної комісії, президентом МНТУ підписано накази про зарахування на денну форму навчання за ОКР «спеціаліст» та освітнім ступенем «магістр» за обраними вами спеціальностями.
Списки зарахованих на навчання в магістратурі та за ОКР «Спеціаліст» оприлюднено на веб-сайті МНТУ та на інформаційному стенді Приймальної комісії.
Вітаємо зарахованих вступників до складу студентів МНТУ та бажаємо успіхів у навчанні за обраним фахом, професійних звершень та кар'єрного зростання!

Оприлюднення рейтингових списків

Приймальною комісією на основі результатів вступних випробувань за ОКР «спеціаліст» та освітнім ступенем «магістр», висновків та пропозицій предметних екзаменаційних комісій сформовано рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування в МНТУ.
Довідки за телефонами Приймальної комісії: (044) 360-47-07, 291-50-60, 291-50-53.

Прийом заяв та документів на заочне відділення

Звертаємо Вашу увагу на те, що, згідно Правил прийому до МНТУ в 2016 році, з 22 серпня 2016 року розпочинається прийом заяв та документів на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр».
На основі отриманої освіти (повної загальної середньої освіти, диплому молодшого спеціаліста та диплому кваліфікованого робітника) заяви від вступників приймаються як на 1 курс, так і на старші курсі.
Довідки за телефонами Приймальної комісії: (044) 360-47-07, 291-50-60, 291-50-53.

Наказ на зарахування

Вступні іспити до МНТУ закінчено. Наказ на зарахування на навчання укладено 12 серпня 2016 року. Абітурієнти, що вступали на 1-й курс Коледжу МНТУ (наказ № 34-Кс) 2-й курс Коледжу МНТУ (наказ № 35-Кс), на 1-й курс університету (наказ № 82-С).
Додаткова інформація за тел.: 360-47-07, 291-50-60, 291-50-53.
Бажаємо успіхів !!!!

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)

Місія університету: надання якісної вищої технічної, економічної, гуманітарної освіти, щоб гарантувати  випускникам ефективну участь у громадській і професійній діяльності, розбудові незалежної України, підвищенні добробуту українського народу; формування загальнолюдських цінностей, збереження кращого вітчизняного досвіду вищої школи, традицій європейського гуманізму.

Погляд у майбутнє: досягнення  лідерства у галузі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для нафтогазової сфери народного господарства, забезпечення неперервності оновлення знань на основі постійного покращення якості навчання, застосування сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій, здійснення ефективної участі та інтелектуального посередництва в інтеграції вищої школи України у світовий та європейський інформаційний простір.

МНТУ сьогодні - це:

  • IV рівень акредитації;
  • 20-річний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців. Понад вісім тисяч студентів. Має вагомі здобутки у підготовці інженерів для нафтогазової сфери, фахівців - економістів, менеджерів, філологів-перекладачів, соціальних працівників, спеціалістів з фізичної реабілітації
  • університет нового типу - міжнародний, навчальний, дослідницький, інноваційний навчальний заклад.МНТУ має національне і міжнародне визнання на освітньому ринку за якість навчання, високий науковий і фаховий рівень педагогічного потенціалу, технологічне оснащення навчального процесу, різноманітність освітніх послуг за напрямами і спеціальностями;
  • входить у десятку кращих ВНЗ недержавної форми власності. («Освіта України»- 2007.-№42);
  • висококваліфікований науково-педагогічний склад;
  • являється членом Міжнародної асоціації університетів (International Association of Universities);

Заняття зі студентами проводять академіки, члени-кореспонденти Академії наук, професори, доценти, представники бізнес-структур, практики нафтогазової галузі, Заслужені діячі науки і техніки. Наукові розробки вчених МНТУ впроваджуються в Україні, Росії, Китаї, Болгарії, Польщі, Сирії, США, Єгипті та інших країнах.

МНТУ має численні нагороди, грамоти, подяки. Він - Лауреат Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» в номінації «За вагомий внесок у підготовку фахівців в галузі технічної освіти», лауреат рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «Вища освіта».

Президент МНТУ нагороджений дипломами, грамотами, орденами за вагомий внесок у розбудову незалежної України і підвищення якості сучасної освіти: Указом Президента України - Хрестом Пошани «За духовне відродження»; Українським фондом науково-економічного та юридичного співробітництва - Хрестом пошани «За духовне відродження»; Митрополитом Київським і всієї України Блаженнійшим Володимиром - Грамотою і Орденом «За значний внесок у розбудову України, заслуги перед українським народом та Українською Православною Церквою і благодійну діяльність»; Дипломами номінанта альманаху «Золота книга української еліти», «Золота книга ділової еліти України» та ін.

МНТУ один з перших українських вищих навчальних закладів, що започаткував «Європейські студії», створив кафедру Права Європейського Союзу, кафедру ЮНЕСКО, яка бере участь у здійсненні Міжурядової програми «Інформація для всіх», в частині - «Освіта для всіх».

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ